• Lorem ipsum

Brak gwarancji dokładności

Jeśli dotyczy:
W przypadku cen w naszej witrynie staramy się jak najdokładniej odzwierciedlać rzeczywistość i zamierzone ceny. Błędy, które pojawiają się i są rozpoznawalne jako błędy w programowaniu lub pisaniu, nigdy nie stanowią powodu do roszczenia lub zakładania umowy lub umowy z BABY-PHANT.

BABY-PHANT dąży do tego, aby witryna była jak najbardziej aktualna. Jeśli pomimo tych wysiłków informacje lub treści na tej stronie są niekompletne lub nieprawidłowe, nie możemy ponosić za to żadnej odpowiedzialności.

Informacje i/lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek gwarancji i/lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego opublikowania tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. Mannenzaak.nl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłamy za pośrednictwem hiperłączy.

Zmiany

Jeśli to zastrzeżenie ulegnie zmianie, najnowszą wersję zastrzeżenia BABY-PHANT znajdziesz na tej stronie.