• Lorem ipsum

BABY PHANT.  respekterer privatlivets fred for besøgende  på webstedet, især de besøgendes rettigheder med hensyn til automatisk behandling af personoplysninger. For at være fuldstændig gennemsigtig for vores kunder, BABY-PHANT.  har derfor formuleret og gennemført et direktiv om selve disse behandlinger, deres formål og de registreredes muligheder for at udøve forbrugerens rettigheder så godt som muligt.

 

Artikel 1 Juridiske meddelelser

 1. BABY-PHANT., med hjemsted på Marithaime 8, 6662 WD i Elst, er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Databeskyttelse er af stor betydning for BABY-PHANT. Derfor overholder BABY-PHANT. de relevante love og regler om databeskyttelse, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

 

Artikel 2 Adgang til webstedet

 1. Adgang til og brug af hjemmesiden er strengt personlig. BABY-PHANT vil ikke bruge de data og oplysninger, der gives derpå, til kommercielle, politiske eller reklamemæssige formål eller til kommercielle tilbud og især ikke til uopfordrede elektroniske tilbud.

 

Artikel 3 Brug af vores tjenester

 1. Ved behandling af personoplysninger, BABY-PHANT. Opfyld kravene i databeskyttelseslovgivningen. Konkret betyder det:
 • BABY-PHANT. angiver tydeligt de formål, hvortil personoplysningerne vil blive behandlet;
 • Baby-PHANT. holder indsamlingen af personoplysninger begrænset til data, der er nødvendige til legitime formål;
 • BABY-PHANT. anmoder om udtrykkelig tilladelse til at behandle personoplysninger i tilfælde, hvor der kræves særlig tilladelse;
 • BABY-PHANT. træffer til enhver tid passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger;
 • BABY PHANT. gør det muligt til enhver tid at stille personoplysningerne til rådighed for inspektion, berigtigelse eller sletning.
 1. Nedenfor finder du en oversigt over de personoplysninger, der behandles af BABY-PHANT:
 • e-mail-adresse;
 • Navn og adresse Detaljer;
 • Telefonnummer;
 • betalingsoplysninger;
 • Andre personoplysninger, der er blevet leveret aktivt, f.B. ved at oprette en profil på vores hjemmeside eller i korrespondance og telefonisk.
 1. BABY-PHANT. behandler personoplysningerne til følgende formål:
 • Behandling af betaling;
 • Afsendelse og levering af ordren;
 • Sende dig vores nyhedsbrev og/eller reklamebrochure;
 • Tjenester via e-mail eller telefon, e.B. for at informere om ændringer i ordren.

 

Artikel 4 Ansvarsområder

 1. BABY PHANT. er på ingen måde ansvarlig for fejl, funktionsfejl, vanskeligheder eller afbrydelser i driften af hjemmesiden, som følge af, at hjemmesiden er utilgængelig på grund af nogen af disse eksempler. Den måde, hvorpå forbrugeren søger at oprette forbindelse til hjemmesiden, er forbrugerens eget ansvar. Forbrugeren skal træffe alle passende foranstaltninger for at beskytte sine enheder og data mod blandt andet virusangreb på internettet.
 2. Vores hjemmeside har ikke til hensigt at indsamle data om mindreårige besøgende på hjemmesiden. Ifølge loven er en mindreårig en person, der er under 18 år, ikke er gift eller har indgået et registreret partnerskab og ikke er blevet erklæret myndig. En mindreårig har rets- og handleevne, hvis han eller hun har fået tilladelse fra sin juridiske repræsentant.
 3. Samtykke fra den juridiske repræsentant kan kun gives til en bestemt retsakt eller et bestemt formål. Uden denne tilladelse kan en mindreårig ikke indgå en aftale. Hvis det efterfølgende viser sig, at der ikke er givet tilladelse til at indgå kontrakten, kan den juridiske repræsentant annullere kontrakten skriftligt.
 4. BABY PHANT. råder forældre til at deltage i deres børns onlineaktiviteter for at forhindre, at data om børn indsamles uden forældrenes samtykke. Hvis du er overbevist om, at personoplysninger om en mindreårig er indsamlet uden tilladelse, bedes du kontakte os på [email protected], så vil BABY-PHANT. slette disse oplysninger.

 

Artikel 5 Automatiseret beslutningstagning

 1. BABY-PHANT. træffer ikke beslutninger baseret på automatiseret behandling af forhold, der kan have (betydelige) konsekvenser for mennesker. Dette er beslutninger truffet af computerprogrammer eller systemer uden involvering af en BABY-PHANT medarbejder .

 

Artikel 6 Opbevaringsperiode for data

 1. BABY PHANT. ikke opbevarer personoplysningerne i længere tid, end det er strengt nødvendigt for at opnå de formål, hvortil oplysningerne indsamles. En specifik opbevaringsperiode for personoplysninger på grundlag af GDPR finder ikke sted.

 

Artikel 7 Videregivelse af personoplysninger til tredjemand

 1. BABY-PHANT stiller det kun til rådighed for tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af vores kontrakt som forbruger eller for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse.

Artikel 8 Visning, ændring eller sletning af data

 1. I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, (GDPR.b) har forbrugeren ret til at inspicere berigtigelse eller udveksling af personoplysninger eller begrænsningen af den pågældende behandling, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten til dataportabilitet.
 2. Forbrugeren kan sende en anmodning om indsigt, berigtigelse, sletning, dataoverførsel af personoplysninger eller anmodning om tilbagetrækning af samtykke eller indsigelse mod behandlingen af personoplysninger efter [email protected] BABY-PHANT svarer på anmodningen så hurtigt som muligt, men inden for fire uger.
 3. For at sikre, at anmodningen om aktindsigt er fremsat af forbrugeren, kræver BABY-PHANT. bede forbrugeren om at sende en kopi af identitetsbeviset sammen med anmodningen. I denne kopi skal du tage et pasfoto, MRZ (maskinlæsbar zone, strimlen med numre nederst i passet), pasnummer og B-urgerservicenummer (BSN) sort.

 

Artikel 9 Sådan beskytter vi personoplysninger

 1. BABY-PHANT. tager beskyttelsen af forbrugerdata alvorligt og træffer passende foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab, uautoriseret adgang, uønsket videregivelse og uautoriseret ændring.
 2. Hvis forbrugeren mener, at dataene ikke er ordentligt sikret, eller der er tegn på misbrug, bedes du kontakte vores kundeservice eller via [email protected].

 

Artikel 10 Cookies

 1. Cookies er små tekstfiler, der kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.
 2. Reglerne for indstilling af cookies er fastsat i teleloven (artikel 11, stk. 7a). Denne lov fastslår, at cookies kun må placeres, hvis:
 • Den besøgende på hjemmesiden er tydeligt informeret om indstillingen af cookies.
 • Den besøgende på hjemmesiden har udtrykkeligt givet tilladelse til at sætte cookies.
 1. De cookies  , der anvendes af BABY-PHANT, er nødvendige for den tekniske drift af hjemmesiden for forbrugerens brugervenlighed. De sikrer, at hjemmesiden fungerer korrekt og husker for eksempel de foretrukne indstillinger.
 2. Gennem cookie-erklæringen på vores hjemmeside kan forbrugeren til enhver tid ændre eller tilbagekalde samtykket.

 

Artikel 11 Klager

 1. Ud over oplysningerne på vores hjemmeside kan BABY-PHANT også holde forbrugeren informeret via e-mail, sociale medier, push-meddelelser, telefon og / eller andre kommunikationsmidler.
 2. Ovenstående sker kun, hvis forbrugeren har givet udtrykkelig tilladelse hertil, denne tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Artikel 12 Billeder og produkter, der tilbydes

 1. Der kan ikke udledes nogen rettigheder af billedmaterialet, der tilhører de produkter, der tilbydes på hjemmesiden.

 

Artikel 13 Ændringer i denne privatlivspolitik

 1. BABY PHANT. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik.